Güneş-ve-bina

Özel Güneş Okulları ortaokullarının temel felsefesi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kapsam ön planda tutulmak üzere kendini tanıyan, geleceğe yönelik hedefler doğrultusunda temel konularda bilinçlenmiş, meslek seçimi boyutunda lise yaşantısının önemini bilen öğrenciler yetiştirmektir.

Özel Güneş Okulları’na bağlı ortaokulda 5. – 8. Sınıf düzeylerinde öğrencilerin okula kaydında;
• Hazır Bulunuşluk Sınavı,
• Öğrenciler İçin Öğrenme Tipi Envanteri (Öğrenme Stilleri Testi),
• Öğrenci ve veli görüşmeleri,
• Kişilik ve genel diğer özellikler göz önünde bulundurulur.

Bilindiği üzere MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ortaokul eğitim programları; devlet okullarında haftalık 26-30 saatlik ders programları ile aktarılmaktadır. Özel Güneş Okulları’na bağlı ortaokulda 5. – 8.sınıf arasında haftalık 40 saat ders, 5 saat etkinlik çalışması olmak üzere toplam 45 ders saati uygulanmaktadır.

LİSE İÇİN HAZIRLIK PROGRAMI

Özel Güneş Okulları Ortaokul Eğitimi liseye geçiş aşamasında önemli yer tutar. OGES (Ortaöğrenime Geçiş Sınavları) Eğitim Koordinatörlüğü’nün programı doğrultusunda öğrenciler, 5. Sınıf’tan itibaren LYS’ye yönelik çalışmalar eşliğinde ayrıca lise türleri hakkında bilgilendirilir. Geleceğe yönelik planları doğrultusunda yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilir.

HEDEF TAM ÖĞRENME

Öğrencilerin öğrenme yaşantıları süresince yıl içerisinde öğreneceklerinin neler olduğu, bu konuda en etkili öğrenme yöntemlerinin neler olması gerektiği yönünde rehberlik yapılır.

Öğrenme süreci, Özel Güneş Okulları Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından titizlikle izlenir. Temel derslerden hazır bulunuşluk düzeyleri öğretim yılı başında tespit edilir. Ayrıca haftalık kazanım değerlendirme sınavları yapılarak hafta içerisinde verilen kazanımın öğrenilip öğrenilmediği sorgulanır. Aylık deneme sınavları ile öğrenci değerlendirmesi yapılır ve tüm sonuçlar detayları ile veliye ulaştırılır. Haftalık eğitim performans karneleri öğrencilerimizin takibi yapılmaktadır. Uygulamalar diğer alternatif ölçme teknikleri ile desteklenir.
Ayrıca her gün okul çıkışlarında saat 16:00 ile 18:00 arası tüm öğrencilerimize eksik olduğu derslerle ilgili özel ders verilmektedir.

Sonuçlar başta öğrenciler olmak üzere veliler, öğretmenler ve okul yönetimi ile sistemli şekilde paylaşılır.