“Erzurum’da Çocukların üzerine bir GÜNEŞ doğuyor”

GÜNEŞ ANASINIFI:

Okul öncesi çağı çocuğun, çevresini tanımaya çalıştığı, konuşmayı öğrendiği, belirli alışkanlıklar ve toplumun değer yargılarını kazandığı bir dönemdir.

54 ay ve üstü çocuklarına okul öncesi eğitim verilen Anaokulumuzda; Bir yıl içerisinde planladığımız psikomotor, sosyal, bilişsel ve dil alanları, öz bakım becerileri ile ilgi hedef ve hedef davranışlarımızı, etkinlikler yolu ile uygulayarak kazandırmaya çalışıyoruz.

Programımız her çocuğun özel ve farklı olduğu gerçeği üzerine oturtulmuştur. Anaokulu programı Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredatı temel alır ve farklı öğrenme alanlarını kapsayacak şekilde zenginleştirilir.

Çocukların nitelikli eğitim öğretim geçirerek medeni dünyanın aktif bireyleri olmalarını hedefleyen okulumuzun ilk basamağı olan anaokulu eğitiminin amacı;

– Çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini desteklemek, 
– Kendini ifade etmesine, Bağımsızlığının ve özdenetimini sağlamasına sorumluluk almasına, sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak,
 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak,
 Evden okula olumlu geçişi sağlamak,

 Oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak

 Karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik davranışlar kazandırmak,
– İlköğretim basamağı için gerekli yeterlilikleri kazandırmak,
 Çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine, gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek,
 Okulöncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmek’ tir.

GÜNEŞ ANASINIFI;

– 20 kişilik sınıflar olarak düzenlenmiştir.

– Sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, çok amaçlı salon ve yemek salonu bulunmaktadır. Çeşitli etkinlikler sırasında GÜNEŞ Okullarının bulunduğu eğitim yerleşkesinde ki tüm birimlerden yararlanmaktadır. (Bilgisayar laboratuarları, fen bilgisi laboratuarları, resim- iş ve kapalı ve açık spor sahaları, müzik odaları v.b.)

– Eğitim tamgündür. Her gün 8 saat olmak üzere 40 saat çalışma yapılır.

 Anaokuluna anaokulu öğretmeni dışında resim, müzik, beden eğitimi, İngilizce, bilgisayar, halkoyunları, drama vb. derslere branş öğretmenleri girer.

 

GÜNLÜK UYĞULADIĞIMIZ ETKİNLİKLERİMİZ ŞUNLARDIR:

Çocuklar Okula saat 08.00 – 08.30 arası gelir. Sonra serbest zaman etkinliğine geçilir. Serbest zaman etkinliğinde; çocuklar kendi istekleri doğrultusunda seçtikleri ilgi köşelerinde oyunlar oynarlar. Böylece hem güne kendi tercih ettikleri bir etkinlikle başlamış, hem de günün ilk saatinde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bol bol sohbet etme şansı bulmuş olurlar.

Saat 09.00‘ deki beslenme zamanı sonrası diğer etkinlikler başlar.

Türkçe Dil Etkinliği:

Hikâye öncesi etkinliklerinde bilmecelere, şiirlere, tekerlemelere, parmak oyunlarına ve sohbete yer verilmektedir.
Hikâye saatinde değişik teknikler kullanılarak her gün bir hikâye anlatılmaktadır. ( şimşek kart, kasetten dinleme, CD den dinleme, projeksiyon, kuklalarla anlatma vb.)
Hikaye sonrası etkinliklerinde anlatılan hikayeler veya çocukların sohbet konuları hakkında (erken uyuma, kardeş ilişkileri, alışveriş vb.) hikaye tamamlatma, hikaye oluşturma, hikayeyi resmetme, çalışmalarına yer verilmektedir.

Müzik Etkinlikleri:

Çocuklarımız her gün müzik dinleme, şarkılar söyleme, ritim çalışmaları ve yaratıcı dans etkinliklerine katılmaktadırlar.

Oyun Etkinlikleri:
Oyun etkinliğinde çocuklarımız çok eğlenmekte, eğlenerek öğrenmekte ve gelişmektedir. İstedikleri zamanlarda arkadaşları ile oyunlar kurup oynamaktadırlar. Sınıf içi oyunlarda okulöncesi öğretmenleri ile birlikte kurallı-sakin-serbest-hareketli oyunlara da yer verilmektedir.

 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri:
Okulöncesi çocuğumuzun yaşına ve seviyesine uygun kazanması gereken davranışlara yönelik İlköğretime hazırlamak amacıyla dinleme-anlama çalışmalarına, basit kavramların geliştirilmesine eşleştirmelere, sayma alıştırmalarına, yol bulma labirent çalışmalarına, örüntü çalışmalarına, gruplama çalışmalarına, v.b bilişsel etkinliklere yer verilmektedir.

Fen – Doğa Etkinlikleri:

Fen-doğa çalışmalarımız;
*İnceleme gezileri
*Deneyler
*Bitki yetiştirme
*Albüm ve koleksiyonlar
*Eğitsel oyunlar şeklinde çocuklarımızın istekleri ve ilgileri doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu çalışmalarda bilgiyi keşfetmeyi yaşayarak öğrenirler. Bilimsel kavram ve yöntemler açıklanırken hayal güçlerini de geliştirirler.
BRANŞ DERSLERİ:

Bilgisayar:

Okulumuzda haftada 1 saat olarak uygulanan bilgisayar dersi ilgili branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Her çocuğa bir bilgisayarın düştüğü, bilgisayar laboratuarında, bilgisayarı tanıtmak, Mouse hâkimiyeti, klavye kullanımını öğreterek çocukların el- göz koordinasyonunu geliştirmek, görsel ve işitsel alanlara ulaşmayı amaçlamaktadır.

İngilizce:

Haftada 4 yaş grubunda 3 saat, 5 ve 6 yaş grubunda 5 saat olarak uygulanan İngilizce dersi ilgili branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. İngilizce dersinin amacı; çocuklarımızın anadili dışında başka bir dilin varlığından haberdar olmalarını sağlamak, dile karşı kulak dolgunluklarını geliştirmektir. Görsel ve işitsel yöntemlerle yaş gruplarına uygun oyunlarla derse karşı merak ve ilgi uyandırılır.

Müzik:

Haftada 2 saat olarak uygulanan müzik dersi ilgili branş öğretmeni ve okul öncesi öğretmenleri tarafından verilmektedir. Müzik dersini amacı çocuklara yaş seviyelerine uygun şarkı öğretiminin dışında, çeşitli müzik aletlerini tanımalarına olanak sağlamaktadır.

Beden Eğitimi:
Öğrencilerimiz haftada 2 gün Branş öğretmenleri ile spor salonunda ve sınıflarında çalışmalar yapmaktadır.

Halk Oyunları:

Haftada 1 saat olarak uygulanan halk oyunları dersi ilgili branş öğretmeni tarafından verilmektedir. Çocukların anatomik ve fizyolojik gelişimini sağlamak, iyi duruş alışkanlığı edinmek, el- göz- ayak koordinasyonu geliştirmek, ritim duygusunu, birlikte hareket edebilme ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Drama:

Öğrencilerimizin oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için 5 ve 6 yaş öğrencilerine Drama dersleri verilmektedir. Drama eğitimi ile; düşünüp plan yaparak, bu planı organize ederek düşüncesini eyleme dönüştürmeyi öğrenmektedirler. Oyun olgusuyla iç içe geçerek verilen Drama Eğitimiyle; yeni davranış ve duyguları öğrenmekte, deneyim sahibi olmaktadırlar. Böylece çocuklarımız, duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirmektedirler.

Düşünme Becerileri: “Akıl oyunları” programımız 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Ana sınıflarımızda uygulanmaya başlandı. Program düşünce oyunlarını kullanmak sureti ile çocukların düşünme becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini eğiten ve geliştiren bir içeriğe sahip. Bu program Anasınıfı öğrencilerimize haftada birer saat verilmektedir.

Görsel Sanatlar:

Haftada bir saat ilgili branş öğretmeni tarafından görsel sanatlar eğitimi verilmektedir. Çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirmek, hayal güçlerini çeşitli tekniklerle kâğıda yansıtmalarına, renklerden yeni renkler oluşturmalarını amaçlamaktadır( Ebru v.b.).